Gran Passione Rosso, Corvina-Merlot, Veneto Italy 2018

- Loại vang: Vang đỏ

- Nhà sản xuất: vincorp,

- Giống nho:  Blend, Merlot

- Quốc gia: Italy

- Vùng trồng: Valpo_Veneto (Ý)

- Năm: 2018

- Nồng độ cồn: 14.0%