Cepas Viejas, Bobal, Utiel - Requena Spain 2015

- Loại vang: vang đỏ 

- Nhà sản xuất: Murviedro

- Giống nho: Bobal

- Quốc gia: Tây Ban Nha

- Vùng trồng: Utiel-Requena

- Năm: 2015

- Nồng độ cồn: 13.0%