Bobos Finca Casa La Borracha, Bobal, Valencia Spain 2015

- Loại vang: vang đỏ 

- Nhà sản xuất: Hispano Suizas

- Quốc gia: Spain

- Vùng trồng: Spain / Valencia / Utiel-Requena

- Năm: 2015

- Nồng độ cồn: 13.5%