BelStar Prosecco DOC, Italy

- Loại vang: Vang trắng

- Nhà sản xuất: Bisol

- Giống nho:  Glera

- Quốc gia: Italy

- Vùng trồng: Prosecco Doc

- Năm: -

- Nồng độ cồn: 11.0%