Antico Sigillo, Primitivo, Primitivo di Manduria Italy 2017

- Loại vang: vang đỏ 

- Nhà sản xuất: Sigillo

- Giống nho:  Primitivo

- Quốc gia: France

- Vùng trồng: Southern Italy Primitivo

- Năm: 2017

- Nồng độ cồn: 14.0%