Tuyển Dụng

Tuyển Dụng - Nhân Viên Phục Vụ

May 20, 2020

Mô tả công việc: Chuẩn bị và thực hiện dịch vụ F&B cho khách một cách lịch sự và hiệu quả. Đảm bảo tất cả các mặt hàng thực phẩm và đồ uống được phục vụ theo chất lượng của công ty đề ra. Giữ gìn  nhà hàng luôn gọn...