Viên làm sạch Máy pha cà phê, mã hàng 15-T61-UX120-12, 120 viên/hộp