Vang Trắng Skillogalee Gewurztraminer 2016

- Loại vang: vang trắng

- Nhà sản xuất: Skillogalee

- Giống nho: Gewurtraminer

- Quốc gia: Australia

- Vùng trồng: SA - Clare Valley

- Năm: 2016

- Nồng độ cồn: 14.2%