Rượu vang nho trắng Fruitwood Moscato 0.76L-7.5%

- Loại vang: vang trắng

- Nhà sản xuất: McWilliams Wines

- Giống nho: NV*

- Quốc gia: Australia

- Vùng trồng: South Eastern Australia

- Năm: 

- Nồng độ cồn: 7.5%