Rượu vang Mar de Frades

- Loại vang: vang trắng

- Nhà sản xuất: Mar de Frades 

- Giống nho: Albarino 

- Quốc gia: Spain 

- Vùng trồng: Rias Baixas DO 

- Năm: 2017

- Nồng độ cồn: 12.5%