Rượu Banfi Le Rime

- Loại vang: vang trắng

- Nhà sản xuất: Banfi

- Giống nho: Pinot Grigio

- Quốc gia: Italy

- Vùng trồng: Toscana IGT

- Năm: 2018

- Nồng độ cồn: 12.0%