Rượu vang nổ Skillogalee Sparkling Riesling 0.75L-13%

- Loại vang: vang sủi

- Nhà sản xuất: Skillogalee

- Giống nho: Riesling

- Quốc gia: Australia

- Vùng trồng: SA - Clare Valley

- Năm: NV

- Nồng độ cồn: 13.0%