Rượu vang hồng Wicked Secret Sparkling Pink Moscato-7.8% (Rose) 750ml

- Loại vang: Vang Sủi

- Nhà sản xuất: StoneFish

- Giống nho: 

- Quốc gia: Australia

- Vùng trồng: Hunter Valley NSW

- Năm: 2013

- Nồng độ cồn: 9.7%