Rượu Placido Montepulciano Primavera

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: Placido

- Giống nho: 

- Quốc gia: Italy

- Vùng trồng: 

- Năm: 

- Nồng độ cồn