Rượu Matua Pinot Noir Marlborough

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: Matua

- Giống nho: Pinot Noir

- Quốc gia: New Zealand

- Vùng trồng: Marlborough 

- Năm: 2018

- Nồng độ cồn: 12.0%