Rượu Tralcetto Montepulciano Doc

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: Cantina Zaccagnini

- Giống nho: Montepulciano

- Quốc gia: Italy

- Vùng trồng: Montepulciano d'Abruzzo DOC

- Năm: 2017

- Nồng độ cồn: 12.5%