Rượu Torremoron

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: Terremoron 

- Giống nho: Tempranillo 

- Quốc gia: Spain

- Vùng trồng: Ribera Del Duero DOC

- Năm: 2017

- Nồng độ cồn: 14%