Santa Rica 120 Cabernet Sauvignon - 2018

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: Santa Rita

- Giống nho: Cabernet Sauvignon

- Quốc gia: Chile

- Vùng trồng: Central Valley

- Năm: 2017

- Nồng độ cồn: 13.5%