Vang Đỏ Kilikanoon Killerman's Run Cabernet Sauvignon 2016

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: Kilikanoon

- Giống nho: Cabernet Sauvignon 

- Quốc gia: Australia

- Vùng trồng: SA - Clare Valley

- Năm: 2016

- Nồng độ cồn