Vang Đỏ De Loach O.F.S. Pinot Noir 2012

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: De Loach

- Giống nho: Pinot Noir

- Quốc gia: USA

- Vùng trồng: California - Russian River

- Năm: 2012

- Nồng độ cồn: 14.5%