Vang Đỏ De Loach Heritage Reserve Pinot Noir 2018

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: De Loach

- Giống nho: Pinot Noir

- Quốc gia: USA

- Vùng trồng: California - Russian River

- Năm: 2018

- Nồng độ cồn