Trà Dilmah Exceptional Sachet Ceylon Green Tea 050s/2.0g/04

Tên sản phẩm: Trà Dilmah Exceptional Sachet Ceylon Green Tea

Thành phần: Pure Ceylon Green tea

Dùng chung với: Best Taken Straight, Honey