Soft Cookie - Red Velvet

- Tên sản phẩm: Soft Cookie - Red Velvet 

- Hạn sử dụng 30 ngày.