Rượu Petalima Riesling (Yellow Label) 2016

- Loại vang: vang trắng

- Nhà sản xuất: Petaluma 

- Giống nho: Riesling 

- Quốc gia: Australia 

- Vùng trồng: SA - Clare Valley

- Năm: 2016

- Nồng độ cồn: 12.5%