Santa Rita Medalla Real Cabernet Sauvignon - 2016

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: Santa Rita 

- Giống nho: Cabernet Sauvignon

- Quốc gia: Chile 

- Vùng trồng: Maipo

- Năm: 2016

- Nồng độ cồn: 13.5%