Rượu Raymond Family Classic Cabernet Sauvihnon 2016

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: Raymond Vinyards

- Giống nho: Cabernet Sauvignon 

- Quốc gia: USA

- Vùng trồng: California - North Coast 

- Năm: 2016

- Nồng độ cồn: 13.5%