Rượu Cabernet Sauvignon Joseph Phelps 6x750ml 2014

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: Joseph Phelps

- Giống nho: Cabernet Sauvignon

- Quốc gia: USA

- Vùng trồng: California - Napa Valley

- Năm: 2014

- Nồng độ cồn: 14.5%