Hạt Điều Rang Muối Vỏ Lụa Mekong | Nutty (125gram)