Hạnh Nhân Rang Muối Hồng Himalaya | Nutty (180gram)