Rượu Silver Oak Cellars, Twomey Soda Canyon Ranch Merlot 2013/2014, mã hàng Am003