Rượu Silver oak cellars, Twomey Bien Nacido Vineyard Pinot Noir, mã hàng Am002