Rượu Langa Red

- Loại vang: vang đỏ

- Nhà sản xuất: Frenesi 

- Giống nho: Merlot/Garnacha/Cabernet Sauvignon

- Quốc gia: Spain 

- Vùng trồng: Calatayud DO

- Năm: 2016

- Nồng độ cồn: 14.5%