Giấy lọc cà phê bột màu trắng hiệu Hario, VCF-02-100W (Paper Filter White for 02 Dripper 100sheets)

Giấy lọc cà phê bột màu trắng hiệu Hario, VCF-02-100W (Paper Filter White for 02 Dripper 100sheets)