"EL GAITERO" EXTRA CIDER / RƯỢU VANG TÁO

Được làm 100% từ táo tươi. Có chứa chất sulfite, một hợp chất có tác dụng như chất bảo quản trong rượu.

- Loại vang: Vang táo

- Nhà sản xuất: El Gaitero

- Nguyên liệu: Được làm 100% từ táo tươi

- Nồng độ cồn: 4.10%