Bình pha cà phê nén màu đen hiệu Hario, CPSS-2TB (Cafe Press Slim S Black)