Bình chứa màu đò hiệu Hario, MCN-300R (Coffee Canister L Red)

Thương hiệu: Hario

Xuất xứ: Nhật

Mã sản phẩm: 

- Màu đỏ: MCN-300R

 Chất liệu: Thủy Tinh

Dung tích: 1L