Cơ Hội Nghề Nghiệp

Tại Sạp Gourmet Market, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng mỗi nhân sự trong gia đình khi được quan tâm và phát triển sẽ tạo nên một chuỗi các giá trị hạnh phúc và góp phần xây dựng nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài.

Thê nên, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo và xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp cho các bạn. Chúng tôi đặt sự quan tâm đến kỳ vọng của mỗi nhân sự khi gia nhập gia đình Sạp Gourmet Market.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TÍCH CỰC

Chúng tôi mong muốn xây dựng một môi trường làm việc tích cực để đội ngũ nhân sự có thể hoàn toàn tự do phát triển hơn mỗi ngày.

Linh hoạt, thách thức, năng động và thân thiện, là những điều chúng tôi mang đến cho bạn sự thoải mái để hoàn thành công việc hiệu quả nhất bên cạnh sự hỗ trợ của đồng nghiệp và hướng dẫn từ quản lý.

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

Với các chương trình đào tạo về kỹ năng và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực F&B, sẽ giúp Bạn có nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và lâu sau này.